» Savaşın maliyeti artarsa ek bütçe gündeme gelir

Yayınlanma Zamanı: 2009-02-14 10:32:00Sponsorlu Bağlantılar

OLASI Irak Savaşı nedeniyle tezkere hazırlayan ve Meclis'e sevkeden hükümet, ekonomik konulara ilişkin ince hesaplar da yapıyor.

Hükümet, Irak'taki savaşın uzun sürmesi ve bütçeyi etkilemesi olasılığına karşı "ek bütçe" hazırlamayı düşünüyor.

Gerek 2003 bütçesi, gerekse IMF ile sürdürülen 4. gözden geçirme çalışmaları, ABD'den gelecek "savaş yardımı"na endekslendiği için hükümet, her olasılığı dikkate alan alternatif senaryolar geliştirdi. AKP Genel Başkanı Erdoğan da önceki gece Başbakan Abdullah Gül ve kurmayları ile yaptığı değerlendirmede, Irak'taki gelişmelerin ekonomik yansımasını ele aldı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise, 2003 bütçesinin geciktiğine ilişkin kaygıları hatırlatmamız üzerine, "Bütçenin eli kulağında" dedi. Unakıtan, Irak konusunun gündemde öncelikli yer tutması nedeni ile bütçenin biraz geri planda kaldığını kaydetti ve bir iki gün içinde Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Maliye Bakanı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Ancak, milli menfaatlerimizi gözetecek kararları almak, hazırlıkları yapmak zorundayız. Savaşın, ekonomiye etkileri ile ilgili farklı hesap ve tahminler mevcut. Örneğin, savaşın bütçe dengelerini beklenenden olumsuz etkilemesi halinde, bu maliyeti karşılamak için, Meclis'ten ek bütçe çıkarırız."

Maliye Bakanlığı yetkilileri, savaşın ilk şokunun atlatılması için önceden planlanan ödeneklere ilave olarak, kurum bütçelerinin yüzde 15'inin derhal savunma giderlerine tahsis edilebildiğini, boyutların büyümesi halinde ise ek ödenek talebi ile Meclis'e gidilebileceğini bildirdiler.

'KREDİ TATMİNKAR'

Sanayi Bakanı Ali Coşkun, ise SABAH'a yaptığı açıklamada, "Asıl önemli olan, siyasi ve askeri konular. Siyasi ve askeri bir hata yapılırsa, bunun etkisi yüzyıllarca sürer. Şu anda görüldüğü kadarı ile kredi ve hibe olarak önerilen tutar tatmin edici" derken Devlet Bakanı Ali Babacan, ekonomik pakete son şeklinin verilmediğini bildirdi.

ABD'nin savaş yardımını, IMF çerçevesinde kullandırmak istemesi, buna karşın hükümetin, "IMF, iki sene sonra gidecek. Niye daha uzun süre IMF ile yaşayalım?" tavrından kaynaklanan tıkanıklığın aşılmasına çalışılıyor. Buna göre, kredi ve hibenin 2004 yılı sonuna kadar IMF ile halen süren Stand By Düzenlemesi ile uyumlu biçimde kullanılması, sonraki yıllara yayılacak kredi imkanlarının kullanılmasında ise IMF ile işbirliği yapılacağına dair söz verilmesi bekleniyor.


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !